'Ik ben moslim, geen terrorist!': Hashtagactivisme onder westerse moslims als reactie op gewelddadig extremisme.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)96-105
Aantal pagina's9
TijdschriftZemZem
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit