Kersgeschenk versus Kerssprookje: De eerste Nederlandse vertalingen van Dickens' Christmas Carol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53-62
Aantal pagina's10
TijdschriftFilter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 27 dec. 2018

Citeer dit