Il Giubileo degli Olandesi: gli Olandesi a Roma per l'Anno Santo 2000. Una cronistoria ragionata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

228 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)168-205
TijdschriftLa Critica Sociologica
Volume138-139 (2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit