Il "marketing" di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza religiosa collettiva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)141-167
TijdschriftSanctorum. Rivista dell'associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia
Volume5
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit