Illegitimate WNT signaling promotes proliferation of multiple myeloma cells

P.W. Derksen, E. Tjin, H.P. Meijer, M.D. Klok, H.D. MacGillavry, M.H. van Oers, H.M. Lokhorst, A.C. Bloem, J.C. Clevers, R. Nusse, R. van der Neut, M. Spaargaren, S.T. Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

288 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6122-6127
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume101
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit