Ilyonectria black foot rot associated with Proteaceae

L. Lombard, C.M. Bezuidenhout, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)337-349
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume42
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit