Ilyonectria palmarum sp nov causing dry basal stem rot of Arecaceae

Dalia Aiello, Vladimiro Guarnaccia, Alessandro Vitale, Gabriella Cirvilleri, Giovanni Granata, Filomena Epifani, Giancarlo Perrone, Giancarlo Polizzi, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)347-359
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume138
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - feb. 2014

  Citeer dit