IMA genome-F18: The re-identification of Penicillium genomes available in NCBI and draft genomes for Penicillium species from dry cured meat, Penicillium biforme, P. brevicompactum, P. solitum, and P. cvjetkovicii, Pewenomyces kutranfy, Pew. lalenivora, Pew. tapulicola, Pew. kalosus, Teratosphaeria carnegiei, and Trichoderma atroviride SC1

Cobus M. Visagie, Donato Magistà, Massimo Ferrara, Felipe Balocchi, Tuan A. Duong, Ales Eichmeier, David Gramaje, Janneke Aylward, Scott E. Baker, Irene Barnes, Sara Calhoun, Maria De Angelis, Jens C. Frisvad, Eliska Hakalova, Richard D. Hayes, Jos Houbraken, Igor V. Grigoriev, Kurt LaButti, Catarina Leal, Anna LipzenVivian Ng, Jasmyn Pangilinan, Jakub Pecenka, Giancarlo Perrone, Anja Piso, Emily Savage, Milan Spetik, Michael J. Wingfield, Yu Zhang, Brenda D. Wingfield*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer21
TijdschriftIMA Fungus
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2023

Citeer dit