ImageTexts: Studying Images and Texts in Conjuction

Melvin Wevers, Thomas Smits, Leonardo Impett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit