Imaging the African Diaspora: Cultural heritage, religion, and belonging in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAtlantic Perspectives
SubtitelPlaces, Spirits and Heritage
UitgeverijBerghahn Books Inc.
StatusGepubliceerd - nov. 2019

Citeer dit