IMI Descriptions of Fungi and Bacteria, Set 116. 1151, Calonectria colhounii var. macroconidialis; 1152, Calonectria gracilis; 1153, Calonectria pteridis; 1154, Calonectria spathulata; 1155, Calonectria avesiculata; 1156, Cylindrocladium citri, 1157, Cylindrocladium hawksworthii; 1158, Cylindrocladium heptaseptatum; 1159, Nectria camelliae; 1160, Cylindrocladiella parva

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  72 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-64
  TijdschriftMycopathologia
  Volume122
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit