IMI Descriptions of Fungi and Bacteria, Set 118. 1174, Calonectria scoparia; 1175, Calonectria spathiphylli; 1176, Calonectria variabilis; 1177, Cylindrocladium ovatum; 1178, Cylindrocladiella elegans; 1179, Cylindrocladiella lageniformis; 1180, Cylindrocladiella novae-zelandiae

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  245 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-130
  TijdschriftMycopathologia
  Volume124
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit