Imitation and emulation in Rembrandt’s neighborhood: Deciphering transmission of ideas among artists living around the corner

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit