Imitation, Contestation and Competition. Authentication Strategies in Media-driven Society

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)200-204
TijdschriftEtnofoor
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit