Immaterieel erfgoed en het museum in een tijd van superdiversiteit

S.M. Elpers, A. van der Zeijden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)67-75
TijdschriftVolkskunde
Volume119
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit