Immaterieel erfgoed en superdiversiteit: Naar een nieuwe rol voor musea

A. van der Zeijden, S.M. Elpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftMuseumpeil
Volume49
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit