Immigratie en arbeidsmarkt in Amsterdam in de 17e eeuw

J.L. van Zanden, A. Knotter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

445 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)403-430
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume13
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit