Immigratie en werkloosheid in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het effect van de huidige economische crisis op de immigratie in Nederland is nog niet in cijfers te zien. Op grond van ervaringen in de afgelopen 30 jaar valt evenwel te verwachten dat de toegenomen werkloosheid tot een daling van de immigratie zal leiden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit