Immigration rates of plants species in three Dutch polders

J. Nip-van der Voort, R. Hengeveld, J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)301-308
  TijdschriftJournal of Biogeography
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit