Immune gene expression in trout cell lines infected with the fish pathogenic oomycete Saprolegnia parasitica

I. De Bruijn, R. Belmonte, V.L. Anderson, M. Saraiva, T. Wang, P. Van West, C.J. Secombes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-54
Aantal pagina's11
TijdschriftDevelopmental and Comparative Immunology
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

De Bruijn, I., Belmonte, R., Anderson, V. L., Saraiva, M., Wang, T., Van West, P., & Secombes, C. J. (2012). Immune gene expression in trout cell lines infected with the fish pathogenic oomycete Saprolegnia parasitica. Developmental and Comparative Immunology, 38(1), 44-54. https://doi.org/10.1016/j.dci.2012.03.018