Immuno-electron localization of neuropeptides in the nucleus of the solitary tract, in relation to cardiovascular control

P. Voorn, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume14
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit