Immunocytochemical demonstration of peptidergic neurons in the central nervous system of the pond snail Lymnaea stagnalis with antisera raised to biologically active peptides of vertebrates

L.P.C. Schot, H.H. Boer, D.F. Swaab, S. van Noorden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-291
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume216
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit