Immunocytochemical evidence for a diurnal rhythm of neurons showing colocalization of VIP with GRP in the rat suprachiasmatic nucleus

H.J. Romijn, A.A. Sluiter, J. Wortel, J. van Uum, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-405
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume391
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit