Immunocytochemical indications for neuronal co-localisation of GABA and Aspartate in cultured neocortex explants

B.M. de Jong, J.M. Ruijter, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume100
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit