Immunocytochemical localization of dopamine in the prefrontal cortex of the rat at the light and electron microscopical level

C.G. van Eden, E.M.D. Hoorneman, R.M. Buijs, M.A.H. Matthijssen, M. Geffard, H.B.M. Uylings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)849-862
TijdschriftNeuroscience
Volume22
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit