Immunocytochemically stained binding sites for oxytocin and a-melanocyte stimulating hormone in rat brain following ventricular administration

R. Ravid, D.F. Swaab, D.F. van der Woude, G.J. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

281 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)404-408
TijdschriftBrain Research
Volume379
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit