Immunocytochemically stained vasopressin binding sites in rat brain. Ventricular application of vasopressin Accurel in the Brattleboro rat

R. Ravid, D.F. Swaab, D.F. van der Woude, G.J. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-333
TijdschriftJournal of the Neurological Sciences
Volume76
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit