Immunoelectron microscopical demonstration of vasopressin and oxytocin synapses in the rat limbic system

R.M. Buijs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit