Immunofluorescence of vasopressin and oxytocin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftCitation Classic Current Contents 22
Volume28
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit