Immunohistochemical analysis of iris biopsy specimens from patients with Fuch's heterochromic cyclitis

P.I. Murray, C.M. Mooy, E. Visser-de Jong, G.S. Baarsma, J. de Vries, P.T.V.M. de Jong, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

314 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)394-399
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume109
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit