Immunohistochemical demonstration of dopamine in the rat brain by using an antibody against dopamine

R.M. Buijs, M. Geffard, P. Seguela, M. le Moal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit