Immunorecognition of antiserotonin antibodies by using a radiolabelled ligand

M. Geffard, P. Seguela, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

191 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-222
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume50
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit