Impact of botanical extracts derived from Melia azedarach and Azadirachta indica on populations of Plutella xylostella and its natural enemies: A field test of laboratory findings

D.S. Charleston, R. Kfir, M. Dicke, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of botanical extracts derived from Melia azedarach and Azadirachta indica on populations of Plutella xylostella and its natural enemies: A field test of laboratory findings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology