Impact of Collimonas bacteria on community composition of soil fungi

S. Höppener-Ogawa, J.H.J. Leveau, M.P.J. Hundscheid, J.A. Van Veen, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of Collimonas bacteria on community composition of soil fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences