Impact of Cyprinids on Zooplankton and Algae in 10 Drainable Ponds

M.L. Meijer, E.H.R.R. Lammens, A.J.P. Raat, M.P. Grimm, S.H. Hosper

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)275-284
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit