Impact of different estimation methods on obesity-attributable mortality levels and trends: the case of The Netherlands

N. Vidra, M.J. Bijlsma, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of different estimation methods on obesity-attributable mortality levels and trends: the case of The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science