Impact of different mortality forecasting methods and explicit assumptions on projected future life expectancy: the case of the Netherlands

L. Stoeldraijer, C. van Duin, L.J.G. van Wissen, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

282 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of different mortality forecasting methods and explicit assumptions on projected future life expectancy: the case of the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences