Impact of different-sized herbivores on recruitment opportunities for subordinate herbs in grasslands

E.S. Bakker, H. Olff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of different-sized herbivores on recruitment opportunities for subordinate herbs in grasslands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology