Impact of different trace elements on the growth and proteome of two strains of Granulicella, class “Acidobacteriia”

Ohana Y.A. Costa, C. Oguejiofor, D. Zuehlke, C.C. Barreto, C. Wünsche, K. Riedel, Eiko Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume11
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit