Impact of different trace elements on the growth and proteome of two strains of Granulicella, class “Acidobacteriia”

Ohana Y.A. Costa, C. Oguejiofor, D. Zuehlke, C.C. Barreto, C. Wünsche, K. Riedel, Eiko Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Downloads (Pure)

Zoekresultaten