Impact of elevated pCO2 on paralytic shellfish poisoning toxin content and composition in Alexandrium tamarense

D.B. Van de Waal, T. Eberlein, U. John, S. Wohlrab, B. Rost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

293 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of elevated pCO2 on paralytic shellfish poisoning toxin content and composition in Alexandrium tamarense'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences