Impact of Famine Exposure in Utero on Labor Market Behavior and Health Later in Life

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of Famine Exposure in Utero on Labor Market Behavior and Health Later in Life'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences