Impact of flowering phenology of Silene alba and S-dioica on susceptibility to fungal infection and seed predation

A. Biere, S.C. Honders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  78 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of flowering phenology of Silene alba and S-dioica on susceptibility to fungal infection and seed predation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences