Impact of hydraulic retention time on community assembly and function of photogranules for wastewater treatment

Lukas M. Trebuch (Co-auteur), Ben O. Oyserman, Marcel Janssen, René H. Wijffels, Louise E.M. Vet, Tânia V. Fernandes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of hydraulic retention time on community assembly and function of photogranules for wastewater treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds