Impact of insect herbivory and microbial inoculants on the rhizosphere microbiome and volatilome

A.S. Lee Diaz

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Raaijmakers, Jos M., Promotor
  • Garbeva, Paolina, Co-promotor
Datum van toekenning27 mrt. 2024
Uitgever
StatusGepubliceerd - 27 mrt. 2024

Citeer dit