Impact of interspecific interactions on antimicrobial activity among soil bacteria

Olaf Tyc, M. Van den Berg, S. Gerards, J.A. Van Veen, Jos Raaijmakers, Wietse De Boer, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Citaten (Scopus)
560 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer567
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit