Impact of interspecific interactions on antimicrobial activity among soil bacteria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

507 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer567
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit