Impact of interspecific interactions on antimicrobial activity among soil bacteria

Olaf Tyc, M. Van den Berg, S. Gerards, J.A. Van Veen, Jos Raaijmakers, Wietse De Boer, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Citaten (Scopus)
562 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten