Impact of ionic liquids on extreme microbial biotypes from soil

F.J. Deive, A.E. Rodriguez, Adelia Varela, Catia Rodrigues, Maria C. Leitao, J. Houbraken, Ana B. Pereiro, Maria A. Longo, M. Angeles Sanroman, R.A. Samson, Luis Paulo N. Rebelo, Cristina Silva Pereira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)687-696
  TijdschriftGreen Chemistry
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit