Impact of obesity on life expectancy among different European countries: secondary analysis of population-level data over the 1975–2012 period

N. Vidra, S. Trias Llimós, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of obesity on life expectancy among different European countries: secondary analysis of population-level data over the 1975–2012 period'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences