Impact of obesity on life expectancy among different European countries: secondary analysis of population-level data over the 1975–2012 period

N. Vidra, S. Trias Llimós, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)
Filter
Artikel

Zoekresultaten